Video


Video utworzone z sekwencji zdjęć rejestrujących fazy powstawania obrazów udanych i uznanych za nieudane oraz przykładów materiału zgromadzonego w trakcie samoobserwacji procesu twórczego.

Samoobserwacja polegała na systematycznym dokumentowaniu faz powstawania obrazów, a także stanów emocjonalnych, przeżyć i doświadczeń pojawiających się w trakcie procesu twórczego. Do rejestracji wykorzystano narzędzia psychologiczne: kwestionariusze samooceny (arkusze STAI: X-1 i X-2 z pytaniami zamkniętymi, autorzy adaptacji polskiej: C. D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk, K. Wrześniewski; ankiety z pytaniami otwartymi dotyczącymi malowanego obrazu, opracowane przez artystkę-badaczkę we współpracy z psychologiem, zawierającymi pytania: „Co czuję, gdy patrzę na obraz?”, „Jakie wspomnienia przywołuje?”, „Jak postrzegam przyszłość?”, „O czym myślę?” itp.); narracje tworzone metodą pisma automatycznego; nagrane refleksje. Praca miała zatem charakter eksploracyjny, oparty o metodę autoetnograficzną.

Video HD, 38:05, pętla, 2023