Badania


W celu sprawdzenia relacji pomiędzy sztuką a przemianą psychiki odbiorcy, artystka przeprowadziła badania odbiorców sztuki z użyciem psychologicznych metod, we współpracy z psychologami: dr Bogną Bartosz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekspertami z Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

Zrealizowano 2 badania. Pierwsze z nich było połączone z akcją happeningową i wystawą obrazów artystki dla dedykowanej grupy 23 osób. Podczas spotkania, uczestników […]

Czytaj więcej

Badanie obejmowało proces tworzenia cyklu malarskiego przez artystkę z jednoczesnym fotograficznym dokumentowaniem faz powstawania obrazów, a także pojawiających się stanów emocjonalnych i doświadczeń. Problem badawczy wyrażał się w pytaniu: „Jaki jest wpływ procesu twórczego na poziom dobrostanu artysty?”. Do rejestracji wykorzystano narzędzia psychologiczne w postaci kwestionariuszy psychologicznych. Badanie miało charakter eksploracyjny. Oparto je o metodę autoetnograficzną.

Artystkę interesowało […]

Czytaj więcej