dr Edyta Duduś


Artystka wizualna, malarka, badaczka, doktor sztuki. Otrzymała stopień doktora sztuki w kwietniu 2023 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie zrealizowała Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie. Dyplom magistra sztuki uzyskała w 2015 r. w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby (aneks z multimediów). Wcześniej ukończyła także studia podyplomowe z zakresu psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i inne studia magisterskie.

Jej aktywność twórcza spotyka poczynania artystki z dociekliwością badaczki. Pracuje w różnych mediach: malarstwo, video, instalacje. Przeprowadza eksperymenty badawcze na sobie i odbiorcach sztuki, przyjmując rolę artystki, badaczki i badanej, wykorzystując narzędzia z nauk humanistycznych i społecznych, zaimplementowane w pole sztuki. Obroniła nowatorską dysertację Artysta Dla Świata. Świat Dla Artysty, w której zaproponowała opisane podejście, dostarczając zarówno dzieło artystyczne, jak i wiedzę na temat wpływu sztuki na dobrostan artysty i odbiorcy, wypełniającą swoistą lukę w badaniach nad współczesnymi znaczeniami sztuki.

Pogłębiając badania nad użytecznością sztuki w kontekście przemiany psychicznej człowieka, skupia się na procesie twórczym i tzw. odpadzie z procesu. Interesuje ją relacja pomiędzy dziełem finalnym a procesem jego powstawania. Z uwagą obserwuje związki pomiędzy artystą, dziełem i odbiorcą. Podkreśla znaczenie rozwoju świadomości w pracy artysty.

 

 

 


EDUKACJA

X 2017 – IV 2023
Doktor sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne
i konserwacja dzieł sztuki
(Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie)
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

II 2015
Magister Sztuki (malarstwo, aneks: multimedia)
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Malarstwa

II 2006
Dyplom studiów podyplomowych,
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu

VI 1999
Magister (marketing i zarządzanie)
Politechnika Wrocławska

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ARTYSTYCZNE

2020
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – stypendium
Kultura w sieci, Umowa stypendialna nr 361/2020/III

2018
Udział w konkursie międzynarodowym z selekcją autorów,
Art Magazine Gallery 1340

2017 – XII 2021
Stypendium doktoranckie dla najlepszych doktorantów
Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk

2016
Nominacja do 13. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki,
BWA Ostrowiec Świętokrzyski

2015
Nominacja w konkursie Anonymous Drawings,
Galerie Nord, Kunstverein Tiergarten, Berlin, Niemcy

2014
Nominacja do nagrody w krajowym konkursie malarskim Nowy obraz/Nowe spojrzenie, Uniwersytet Artystyczny, Poznań

Wyróżnienie w krajowym konkursie Postawy- edycja II,
Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław, Galeria Browar Mieszczański

2013
Nominacja w II, III & V rundzie międzynarodowego konkursu
ArtSlant Prize, USA
Kwalifikacja do konkursu Postawy – edycja I,
Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław, Galeria Browar Mieszczański

PROJEKTY EDUKACYJNO – WARSZTATOWE:

III – XII 2018
Udział w projekcie edukacyjno-warsztatowym i wystawienniczym,
zgłoszonym do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania
– Wystawy i festiwale OFUTURE zone – międzynarodowa oferta
innowacyjnych sztuk wizualnych, wniosek opracowany z zespołem Fundacji Czapski

Art Fundation rola: koordynatorka merytoryczna projektu,
pomysłodawczyni i realizatorka badań

ORGANIZACJA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW, FESTIWALI O ZASIĘGU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM:

XI 2018
Zaangażowanie w przygotowanie festiwalu o wymiarze międzynarodowym i w promocję sztuki: Projekt OFUTURE
na poziomie 2 Ronda

Kaponiera, realizowany we współpracy z Fundacją Czapski Art Fundation, rola: koordynator merytoryczny

WYSTAWY ZBIOROWE:

2019
Galeria 101 projekt, Warszawa
Sztuka Wyboru, Gdańsk
Project Art Gallery, Obrazy mówią, Lublin

2018
Teutsch Gallery, Warszawa
Sztuka Wyboru, Gdańsk
Vivid Gallery, Wrocław

2016
Pokonkursowa wystawa 13. Międzynarodowego Jesiennego
Salonu Sztuki, BWA Ostrowiec Świętokrzyski
Bosa Galeria Sztuki Współczesnej, Wrocław

2015
Galeria Fibak, Warszawa
Wystawa pokonkursowa Anonymous Drawing, Galerie Nord,
Kunstverein Tiergarten, Berlin
Wystawa pokonkursowa Nowy obraz/Nowe spojrzenie, BWA
Gorzów Wielkopolski
Czapski Art Fundation, Nowa Gazownia, Poznań

2014
Pokonkursowa wystawa 3. Międzynarodowego Konkursu
w Nyiracsad, Węgry
Mediations Biennale Inn, Pokaz video-art, Poznań
Pokonkursowa wystawa Postawy – Edycja 2,
Galeria Browar Mieszczański, Wrocław

2013
Strangers in Paradise, Amsterdam
Wystawa zbiorowa pokonkursowa Prix de Peinture, Paryż
Galeria Brenart, Bruksela
13 Przegląd Sztuki FORMA 2013, Rawicz
Wystawa pokonkursowa Postawy – Edycja 1,
Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław,
Woliery 7, Muzeum Współczesne, Wrocław

2011
Różnych Kobiet ARTtropienie, Galeria Browar Mieszczański,
Wrocław

WYSTAWY INDYWIDUALNE:

2023
Błądzenia pełni Galeria Tymczasem, OPT Zamek, Wrocław

2023
Artysta Dla Świata. Świat Dla Artysty, wystawa doktorska,
Zbrojownia Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

2016
Konfederacja Lewiatan, Galeria Fibak, Warszawa

2013
Zasłony, Galeria Formaty, Wrocław

2011
Sztukonotatki z twórczości Olgi Tokarczuk. Impresje rysunkowe,
Galeria Kalambur, z udziałem Olgi Tokarczuk, Wrocław
Postaci szukane, Galeria Art Coffee Planet, Wrocław

DOŚWIADCZENIE KURATORSKIE:

2011
Kuratorka zbiorowej wystawy w Galerii Browar Mieszczański, Różnych Kobiet ARTtropienie, Wrocław