Projekty


Projekt Błądzenia pełni odnosi się do poszukiwania pełni w sztuce, co artystka utożsamia z odnajdywaniem prawdy. Rozpoznania prawdy w sztuce dokonuje poprzez badanie relacji pomiędzy procesem twórczym a dziełem finalnym, pomiędzy doskonałością a niedoskonałością dzieła oraz za pośrednictwem analizy sensu tworzenia, jak i wpływu sztuki na przemianę psychiczną odbiorcy. Przemianę psychiczną rozpatruje zaś w odniesieniu do dobrostanu, który rozumie nie tylko […]

Czytaj więcej