Obiekt 02


Paleta użyta w trakcie procesu malowania obrazów udanych i uznanych za nieudane: radość, odwaga, frustracja, ekscytacja, zadowolenie, śmiałość, poczucie mocy, zniechęcenie, zwątpienie, zmęczenie, poczucie bezsensu, poczucie sensu, smutek, złość, satysfakcja, przyjemność, duma, uniesienie, swoboda, podminowanie, zaskoczenie, poruszenie, żal, wyczerpanie, poczucie porażki, otwartość, uznanie, ufność, siła, beztroska, rozluźnienie, pobudzenie, dynamizm, werwa, pasja, pogoda ducha, zaintrygowanie, zaciekawienie, ulga, poczucie spełnienia…

Papier półpergaminowy ze śladami farby akrylowej – odpad z procesu malowania obrazów, spoiwo na płycie HDF, 210 x 140 x 5-7 cm, 2023

Fot. Michał Łagoda