Obiekt 01


Paleta użyta w trakcie procesu malowania obrazów udanych i uznanych za nieudane: odwaga, radość, ekscytacja, frustracja, zadowolenie, śmiałość, poczucie mocy, zniechęcenie, poczucie sensu, smutek, złość, satysfakcja, przyjemność, duma, uniesienie, swoboda, spięcie, ulga, zaskoczenie, poruszenie, smutek, poczucie porażki, otwartość, akceptacja, uznanie, ufność, beztroska, rozluźnienie, pobudzenie, dynamizm, werwa, siła, pasja, pogoda ducha, zaintrygowanie, zaciekawienie…

Papier półpergaminowy ze śladami farby akrylowej – odpad z procesu malowania obrazów, 120 x 115 x 68 cm,  spoiwo, 2023

Fot. Michał Łagoda