Happening


Na początku wydarzenia obrazy były oparte o ściany tyłem do widza. Każdy obraz oznaczono unikatowym symbolem. Nad obrazami umiejscowiono napisy z treścią „To jesteś Ty. Musisz zmienić swoje życie” (cytat myśli H.-G. Gadamera). W innych miejscach rozmieszczono kolorowe i białe kartki z nadrukowanymi kwestionariuszami oraz ankietami dotyczącymi obrazów. W pewnym momencie artystka zaczęła obracać każdy obraz po kolei, jednocześnie zakrywając cytat filozofa. Uczestników zaproszono, by stanęli do wybranych obrazów, jak do lustra. Następnie, badani mieli możliwość pogłębienia kontaktu ze sztuką, poprzez tworzenie własnych refleksji do wytypowanych obrazów (na wybranych kolorach ankiet), jak i dzięki udziałowi w dyskusji grupowej.

Fot.: Przebieg happeningu. Materiał własny.