Narracje


Poza kwestionariuszami samooceny oraz ankietami z pytaniami otwartymi, artystka pisała narracje w trakcie samoobserwacji procesu twórczego.

Fot.: Zebrane narracje codzienne pisane przez artystkę metodą pisma automatycznego w latach 2019- 2022. Materiał własny.